Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

over-land
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc

February 17 2019

over-land
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamefir mefir
over-land
- Co umacnia charakter człowieka? - Myślę, że poniesione w życiu porażki. Straty. Każdy zniesiony ból. Łzy i pot. Upadki. Miejsce poza podium. Powtarzający się schemat. Sądzę, że umacnia nas to, o co musieliśmy walczyć aż do krwi. Coś, co zabrało nam dużo czasu i siły. Coś, co powodowało, że po drodze traciliśmy całą motywację, która przyprowadziła nas tutaj na początku. Coś, co pozwoliło nam upaść zbyt wiele razy, do tego stopnia, że nie potrafiliśmy wstać. Coś, co popychało nas w dół i żadna siła nie była w stanie nas wyciągnąć. Umacnia nas chwila, w której ta cała brudna walka okazuje się być wartościowa i pokazuje nam, że miała sens, że nie była wcale taka niepotrzebna. Czasami musimy kilka razy upaść, poleżeć, zastanowić się, a w końcu wstać i pójść po swoje, tym razem silniejsi.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
over-land
over-land
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viadoubleespresso doubleespresso

February 15 2019

over-land
 Kiedyś było między Wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromlovvie lovvie viaspokodama spokodama
over-land
over-land
8179 fbce 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasunako sunako
over-land
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viazuzka0 zuzka0
over-land
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viameem meem
over-land
6692 5bf9 500
16.
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viamiieciuu miieciuu
over-land
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi vialexxie lexxie
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaxvcth xvcth
over-land
0851 883e
Reposted fromiblameyou iblameyou viajamaicanbeat jamaicanbeat
over-land
9327 2c7c
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaiammistake iammistake
over-land
8535 da11
over-land
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly vianiebieskieoczy niebieskieoczy
over-land
over-land
5605 e4b1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl