Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

over-land

October 17 2018

over-land
over-land
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viamargharett margharett

October 13 2018

over-land
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromSabela Sabela viacongreve congreve
over-land
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
over-land
Utrzymywanie stałego kontaktu wzrokowego jest tak samo istotnym składnikiem eleganckiego stylu bycia i oznaką dobrych manier jak mocny uścisk dłoni. Świadczy o szacunku, jakim darzymy rozmówcę, a także o naszej pewności siebie. W ten sposób dajemy do zrozumienia, że nie mamy nic do ukrycia. Osoba, która utrzymuje kontakt wzrokowy, wysyła komunikat, że jest godna zaufania. Ponadto, gdy patrzymy naszemu rozmówcy w oczy, dajemy mu poznać, że go uważnie słuchamy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
over-land
7730 947c
Reposted fromadaamanth adaamanth viaWlodara Wlodara
over-land
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viacudoku cudoku
over-land
Reposted fromshakeme shakeme viaaurinko aurinko

October 11 2018

1371 69ac 500

serotonin - happiness, satisfaction
dopamine - love, passion, pleasure
acetylcholine - learning, memory, dreaming

Reposted fromdiegueus9 diegueus9 viafreeway freeway
over-land
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianieobecnosc nieobecnosc

October 10 2018

over-land
3479 8462
Reposted fromkarahippie karahippie viamyou myou
over-land
Reposted frombluuu bluuu viamyou myou
over-land
8155 9820 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir

October 09 2018

over-land
9476 ebb0 500
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus via8agienny 8agienny
over-land
Oby w nowym roku bylo Ci dobrze
— Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viaalliwantisyou alliwantisyou
over-land
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku vialittlemouse littlemouse
over-land
4123 0077 500

October 04 2018

over-land
over-land
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl