Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

over-land
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viajethra jethra
over-land
6343 b30d
Reposted fromdusielecc dusielecc viaelusive elusive

June 26 2017

over-land
i gdy wydaje mi się, że najmocniej potrzebuję dziś Ciebie, uświadamiam sobie, że tak naprawdę to siebie samej mi brak.
— Zaklinaczka
over-land
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viasweetnothingg sweetnothingg
over-land
6427 b85f 500
over-land
6589 185e

June 25 2017

over-land
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
over-land
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr

June 23 2017

over-land
Ktoś gdzieś myśli o tobie pragnąc, aby cię spotkać. Ktoś gdzieś ufa, że jesteście tylko dla siebie. Ktoś gdzieś chciałby samotne wieczory objąć twoim ramieniem, rozszeptać głosem twojej czułości, zaczarować magią twojego spojrzenia. Ktoś gdzieś tęskni za takim spotkaniem, za takim czasem, za takim kimś.
Reposted frompinkdress pinkdress

June 22 2017

7985 6d9a
Reposted fromerial erial viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
over-land
0507 b018 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarwenan1 arwenan1
over-land
Zakochani ludzie chcą patosu
Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu
(Raczej jak) Po poranku zapach porządnej kawy
Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy
Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł
W radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel
(Jesteś jak) Nieoczekiwany zwrot podatku
Długi weekend dla tych utopionych w korpo światku
Gdy wszyscy wokół brzmią nijak
Twój głoś wciąż spijam
Tak jak szum winyla o poranku
— Taco
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viaDorin11 Dorin11
over-land
5457 b291
over-land
Reposted fromoll oll viameovv meovv
over-land
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
over-land
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viazupson zupson
over-land
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaClary Clary
over-land
3077 2f4e
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee vialuvsick luvsick
over-land
6543 76f1
6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl