Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

over-land
Bo jak można być z kimś tak kłopotliwym? Tak cholernie porąbanym [...] Faceci nie chcą dziewczyn z zaburzeniami lękowymi. Chcą niekłopotliwych, zadowolonych dziewczyn, które dużo się śmieją.
— Krąg
Reposted fromloveorhate loveorhate viacontrapalabra contrapalabra
Daj mi znać kiedy już będę ważniejszy od reszty
@youtube (via namidacharu)
over-land
6191 8da0 500

July 14 2017

over-land
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
over-land
Bliskość to nie filozoficzne dysputy do rana czy pokazowa wzajemna grzeczność na imieninach u cioci. Bliskość to stała obecność ukochanej osoby w naszych myślach, pamiętanie o niej w najbardziej prozaicznych sytuacjach, troska o nią, drobny czuły gest, uśmiech, gdy skrzyżują się przypadkiem spojrzenia i poczucie 'dobrze, że jesteś', nawet gdy każde robi coś samo w swoim kątku.
— z książki 'Pogotowie psychologiczne' Doroty Krzywickiej i Ireny A. Stanisławskiej.
over-land
2685 352d
Reposted fromhirngulasch hirngulasch viaczoo czoo
over-land
over-land
over-land
Poznaj swoją wartość i zacznij się doceniać.
Reposted frommefir mefir viaso-so so-so
over-land
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viapuszka puszka
over-land
"Ciężko mi, bo nie mogę się z Tobą zobaczyć, ale sądzę, że gdyby nie Ty, moje życie byłoby jeszcze gorsze. Kiedy rano w łóżku o Tobie pomyślę, mogę sobie powiedzieć: no, trzeba nakręcić sprężynę i żyć jak należy. Ty się tam starasz, a ja się muszę starać tutaj".
— Haruki Murakami
over-land
4713 3781 500
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viagitana gitana
over-land
Gracja, wdzięk i pewność siebie. Zawsze. Nawet, jeśli się przewrócisz.
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viayveee yveee
over-land
Całowanie jest najlepszym zmysłowym wynalazkiem ludzkości. Wargi, miękkie, duże, drobne, tańczący wewnątrz nich język, wymiana śliny i powietrza, ukąszenia podburzające krew, ssanie, lekkie trącanie kącików ust i to tętno szalejące w czaszce, topienie się skóry między udami, skurcze ścianek wilgotnego wnętrza, niecierpliwe łaskotanie powyżej. Nie możesz być bardziej w tu i teraz. Czekasz. Czujesz. Potrzebujesz.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki.
Reposted fromimaybebad imaybebad viaplacekijacek placekijacek
over-land
Nie ma chyba większego wysiłku, niż usiłować ładnie wyglądać od rana do północy.
— Brigitte Bardot
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viazupson zupson
2907 74a5 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
2906 5701 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal

July 13 2017

over-land
1390 257e 500
Reposted fromoutline outline viaavooid avooid
6502 0aa2 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl