Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2020

7836 25ec 500
Reposted fromartlover artlover viamiischa miischa
over-land
0746 b160 500
Reposted frompiehus piehus viaKuishi Kuishi

May 18 2020

over-land
2562 7e6d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaeazyi eazyi
over-land
9773 ec5c 500
Reposted fromnutt nutt viacompletelydifferent completelydifferent
over-land
over-land
jest mi przykro, i nie mam co z tym zrobić 
Reposted fromSkydelan Skydelan viavacannes vacannes
over-land
6999 4db7 500

May 15 2020

over-land
3515 46b5 500
Reposted fromxawery xawery viasweetnothingg sweetnothingg

May 13 2020

0727 099a
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaapatyczna apatyczna
over-land
3853 490c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaveronica-o veronica-o

May 08 2020

over-land
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viawiksz wiksz

April 30 2020

over-land
7482 d19c 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaheartbreak heartbreak
over-land
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viacountingme countingme

April 29 2020

over-land
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii vianiskowo niskowo
over-land
6978 008a
Reposted fromkarahippie karahippie viaRudeGirl RudeGirl

April 28 2020

over-land
Są rzeczy, po których człowiek się już nigdy nie podnosi. Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie, a o tym czy, kiedy i jak one się nam przydarzą, rozstrzyga zazwyczaj ślepy zbieg okoliczności. Prawie każdy z nas jest w jakiś sposób szalony.
— J. Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viadeparter departer

April 27 2020

over-land
Gdybym miał strzelać w niebo, zawsze gdy zaczynam tęsknić
To posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik.
— Quebonafide - Bubbletea (feat. Daria Zawiałow)
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
over-land
No dalej, nie przestawaj. Nie bądź człowiekiem z poczekalni. Żyjesz. Po prostu jesteś. Istniejesz jak wszyscy na tym świecie. Wstań, zrób to i tamto. Pobudka, śniadanie, do dzieła, pobudka, śniadanie, do dzieła. Raz za razem, żebyś nie musiała się nad tym zastanawiać.
— Jennifer Niven
over-land
Głowa jest zazwyczaj przecież zajęta, spieszy się, myśli o pracy albo o tym, co zrobić na obiad. A fajnie jest się przyjrzeć temu, co dookoła. Jak się człowieka przygląda, to wyostrza sobie zmysły, jest później w stanie pisać i podziwiać. Podziwiać, mimo że świat jest taki chaotyczny i często bardzo okrutny.
— Bartek "Fisz" Waglewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadreamboat dreamboat

April 24 2020

over-land
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaimpressive impressive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...